Jdi na obsah Jdi na menu
 


SOU SLUŽEB

WWW.SOUSLUZEB.CZ

2) Kriteria přijímacího řízení
Do tříletých učebních oborů jsou žáci přijímáni na základě prospěchu z celé 8.třídy a z I. pololetí 9. třídy ZŠ;
žáci, kteří nezískali stupeň základního vzdělání a žáci ze základních škol speciálních, absolvují při přijímacím řízení písemné testy z učiva vzdělávacího programu základního vzdělávání v základní škole. Jde o předměty: český jazyk, cizí jazyk - angličtina nebo němčina, matematika a přírodopis.
Na čtyřletý studijní obor s maturitou - Kosmetička se konají písemné testy (čj, biologie, cizí jazyk, všeobecný rozhled - vědomostí ze ZŠ) a přihlíží se také k prospěchu ze ZŠ.
V případě převisu přihlášek, bude dávána přednost žákům ze ZŠ. Ředitel SOU si vyhrazuje právo, seznámit se s pedagogickou dokumentací školy, odkud starší uchazeč přichází.
Do nástavbového maturitního studia jsou studenti přijímáni na základě výsledků písemného testu (čj, matematika, cizí jazyk, všeobecný rozhled - vědomosti z učebního oboru) a přihlíží se též k výsledkům dosaženým v absolvovaném učebním oboru. Přijímací zkoušky pro školní rok 2007/2008 se konají od 8.00 hodin:
* kosmetičky, dne 23.4.2007
* nástavba, dne 30.4.2007

Pozvánky s dalšími pokyny budou uchazečům zaslány nejpozději 14 dnů před konáním přijímací zkoušky. Informace o 2. termínu budou zveřejněny po výsledcích 1. kola přijímacího řízení. Pokud se uchazeč nemůže k přijímací zkoušce z vážných důvodů dostavit a svoji neúčast nejpozději do tří dnů po termínu přijímací zkoušky řediteli školy omluví, bude mu stanoven náhradní termín nejpozději do 1 měsíce od konání přijímací zkoušky.